Εργασίες

Το παρακάτω αρχείο είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Κατεβάστε το και αντιγράψτε τις οδηγίες που δίνονται και αφορούν τη δική σας ομάδα:
https://app.box.com/s/nscorannpvqcy0dcbvhsn6jatpe6z35x

Τα παρακάτω αρχεία αφορούν την κάθε ομάδα ξεχωριστά:
1η ομάδα Αρχιτεκτονική:
https://app.box.com/s/r5pk4y150mzltwysemeyyztz1mklgy8e

2η ομάδα Γλυπτική:
https://app.box.com/s/ufs39hoif9phywm0fiy0wk5w2lctcz0t

3η ομάδα Κεραμική:
https://app.box.com/s/7f2hcl77kgrqo3ra3vkjwsut2eiqit4x

4η ομάδα Γεωμετρική τέχνη
https://app.box.com/s/hxascorlmksj9jj202kjll3yf57h6tns

5η ομάδα Τα γράμματα:
https://app.box.com/s/2f976sgxhl7ubknjgph28lvcf21065rx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου